Meetbedrijven

Wie meet er?

Gespecialiseerde meetbedrijven

In het kader van het toewijzen van een specifiek Binnenvaart Emissieprestatie Label dient bij motoren boven de 20.000 draaiuren een meetrapport overlegd te worden. Dit meetrapport dient opgesteld te worden door gecertificeerde bedrijven.

Meetprotocol

Het meetprotocol voor het emissielabel voor binnenvaartschepen heeft als doel om op een nauwkeurige en gestandaardiseerde manier de uitstoot van schadelijke stoffen van een binnenvaartschip te meten en te beoordelen, en op basis daarvan een emissielabel toe te kennen. Dit label geeft informatie over de milieuprestaties van het schip en kan bijdragen aan het verminderen van de uitstoot van schadelijke stoffen in de binnenvaartsector.

De test wordt uitgevoerd volgens de voorgeschreven procedures en wordt gedocumenteerd, inclusief informatie over de locatie, de tijd en de weersomstandigheden. Het meetprotocol houdt ook rekening met factoren zoals de motor en het gebruikte brandstoftype.

Na de test worden de gegevens geanalyseerd en geïnterpreteerd om de totale hoeveelheid emissies te bepalen, om te beoordelen of deze voldoen aan de wettelijke en/of milieunormen en in welke labelgradatie het schip zal gaan vallen. Op basis van de resultaten wordt het emissielabel berekend, dat informatie geeft over de milieuprestaties van het schip en bijvoorbeeld aangeeft welke emissienormen het schip haalt.

Het gebruik van een gestandaardiseerd meetprotocol voor de emissielabel voor binnenvaartschepen is van groot belang om ervoor te zorgen dat de resultaten nauwkeurig en betrouwbaar zijn. Het protocol helpt bij het minimaliseren van fouten in de metingen en zorgt voor consistente en vergelijkbare resultaten, waardoor de uitstoot van schadelijke stoffen effectiever kan worden beheerst en verminderd. Bovendien kan het gebruik van een emissielabel bijdragen aan de ontwikkeling en stimulering van schonere en duurzamere binnenvaartschepen.

Bekijk hier het meetprotocol.

Wie meten er? Aanmelden als meetbedrijf

Meetbedrijven

Wie meten er

Een meetrapport dient opgesteld te worden door gecertificeerde bedrijven. Hieronder staan drie specialisten.

Aanmelden als meetbedrijf